Struktur instruerande text

 

Rubrik: talar om vad det handlar om
Lista: material / ingredienser
Arbetsgång: skrivs  i kronologisk ordning
Ev bilder som förtydligar

Kommentera