Struktur förklarande text

Rubrik
Inledning: Här definierar du vad som ska förklaras
Förklaring: Skriv i olika steg
Illustrationer: Använd bilder och diagram som stöttar texten

Kommentera