Struktur argumenterande text

Rubrik
Inledning: Här presenterar du din åsikt.
Argumentation: Här för du fram dina argument, helst tre stycken.
För det första…; För det andra…; Slutligen… Kom ihåg att utveckla dina argument.
Avslutning: Sammanfatta eller upprepa din åsikt. Ge gärna mottagaren en bild i huvudet hur det kommer att bli när ditt förslag blir verklighet.

Strukturen på en annons

Text: Layout, bilder, format, rubrik, versaler/ gemener, erbjudanden, statistik, berömda personer, påståenden

Meningar: verb i imperativ, korta meningar, utropstecken, retoriska frågor, överdrifter

Ord: adjektiv i superlativ, allitterationer, lockande ord

Kommentera