Checklista instruerande text

 

STRUKTUR / LAYOUT
Rubrik och illustrationer
Lista med material / ingredienser i rätt ordning
Arbetsgång i tydliga steg och i rätt följd
SPRÅKLIGA DRAG
Verb i imperativ i början av varje steg
Sambandsord för att binda ihop meningar
Nödvändiga adjektiv

Kommentera