Checklista argumenterande text

 Annons

Struktur (layout):
Bild
Versaler/gemener
Innehåll:
Produkt
Företag
Erbjudande
Statistik
Berömd person
Påståenden
Retorisk fråga
Överdrivning
Språkliga drag:
Verb i imperativ
Korta meningar
Utropstecken
Adjektiv i superlativ
Allitteration
Lockande ord

 

Kommentera