Skrivtips argumenterande text

  • Använd starka argument och bevis för att övertyga dina läsare.
  • Använd fakta.
  • Använd motargument.
  • Använd ett starkt och positivt språk.
  • Blanda korta och långa meningar för att övertyga.
  • Få läsaren att tro att alla andra gör så här, att alla andra håller med, eller att detta kommer att göra dem till bättre och lyckligare personer. Exempel: Alla håller med om att … Vi känner alla till att …
  • Använd allitteration, rim, ordlekar, ordspråk och retoriska fraågor för att göra slagkraftiga slogans. Exempel: Bra böcker billigt!
  • Tänk på att en bild kan säga mer än tusen ord.
  • I sammanfattningen måste du ange skäl för din åsikt.

Kommentera