Checklista återberättande text

Struktur:
Rubrik
Inledning (vem, var, vad, när, varför)
Händelser (kronologisk ordning)
Avslutning (sammanfattning/ kommentar)
Språkliga drag
Verb i preteritum
Beskrivande verb
Första eller tredje person
Sambandsord (tid)

 

 

Kommentera