Skrivtips återberättande text

  • Planera din text med en tankekarta. Tänk på frågorna: När? Vem? Var? Vad? Varför?
  • Välj händelser som kan roa och intressera eller som på annat sätt är speciella.
  • Skriv händelserna i kronologisk ordning.
  • Lägg till detaljer för att göra händelserna levande.
  • Använd namn på personer och platser.
  • Avsluta genom att kommentera en eller flera händelser.

Kommentera