Skrivtips berättande text

  •  Tänk ut några viktiga händelser.
  • Försök skapa en bild av berättelsen i huvudet medan du skriver.
  • Ge personerna i berättelsen tydliga karaktärsdrag, som god, elak, lat, dum osv.
  • Undvik att tala om för läsaren vad han/hon ska känna, till exempel det var otäckt. Försök istället få läsaren att känna att det är otäckt genom att beskriva hur det ser ut, låter och känns.
  • Visa vad personerna känner genom att beskriva vad de säger eller gör. Exempel: Hennes underläpp darrade (i stället för: hon var ledsen).
  • Tänk igenom hur din berättelse ska sluta, så att händelserna kan knytas samman i slutet.
  • Ta med vädret, vilken årstid, vilken tid på dagen det är i din miljöbeskrivning.
  • Invagga läsaren i trygghet, låt personerna göra något trevligt och presentera därefter ett problem.

Kommentera