Skrivtips förklarande text

  • Bestäm om diagram, kartor och bilder behövs i förklaringen.
  • Använd en rubrik som talar om vad du ska förklara.
  • Använd hur eller varför i rubriken.
  • Presentera ämnet för läsaren i inledningen.
  • Organisera texten och bilderna så att de förklarar vad, var, hur och varför.
  • Fråga dig själv: Är texten tydlig?

Kommentera