Skrivtips instruerande text

  • Skriv en rubrik som talar om vad instruktionen handlar om.
  • Var tydlig med material, ingredienser och arbetsordning.
  • Använd punktlista eller numrerad lista i arbetsordningen för att hjälpa läsaren.
  • Skriv korta tydliga meningar.
  • Använd verb i imperativ.
  • Använd inte adjektiv och adverb om det inte är nödvändigt.
  • Läs igenom din instruktion och kontrollera om den kan användas av en person som inte vet hur man gör.

Kommentera