Skrivtips beskrivande text

  • Planera texten med rubriker och underrubriker.
  • Använd ett tydligt språk för att inte förvirra läsaren.
  • Inled med en tydlig klassifikation.
  • Använd tabeller, bilder och diagram för att förtydliga och ge mer information.
  • Fråga dig själv: Har jag fått med den information jag ville ge?

Kommentera