Grammatik

Under varje flik till höger berättar vi vad eleverna skall kunna efter mellanstadiet för att vara förberedda inför åk 7-9, då begreppen vidgas och fördjupas ytterligare.

Grammatiken och ordklasserna ligger inte som enskilda arbetsområden, utan är inbäddade i framförallt skrivandet, men även läsandet.

Grammatik är regler för hur man använder orden och tecknen i ett språk på ett korrekt sätt. Man använder grammatik för att kunna förstå skriven och muntlig kommunikation och för att kunna få över en korrekt kommunikation till en annan person, så att hen förstår den.

Ordet grammatik kommer ursprungligen från ordet ”gramma” – bokstav, skrivtecken och ordet ”grafein” – skriva.

 

 

Kommentera