Ordklasser

Man delar in orden i det svenska språket i olika grupper, därför att de fungerar på olika sätt. Dessa olika grupper kallar vi ordklasser.

”Ordklass” är namn på en grupp av ord som fungerar på samma sätt, när man använder dem. Man delar in orden i ordklasser, för att man lättare skall kunna förstå dem, skilja dem åt och veta hur man skall använda dem på rätt sätt.

Kommentera