Substantiv

Ord som är namn på personer, grupper, platser, naturföreteelser, djur, växter, saker, ämnen, tillstånd, känslor och aktiviteter.

Namn på personer

 • Lovisa
 • Viktor
 • Knut
Namn på grupper av människor

 • släkt
 • skolklass
 • publik
 • Olle Svensson AB
Namn på platser

 • Göteborg
 • USA
 • Sollentuna Musikklasser
Namn på naturföreteelser

 • flod
 • Nilen
 • Norrviken
Namn på djur

 • häst
 • hund
 • Kim
Namn på växter

 • tulpan
 • buske
 • gräs
Namn på saker

 • bok
 • väska
 • bord
Namn på grupper av saker

 • bestick
 • utrustning
 • bibliotek
Namn på ämne

 • syre
 • vatten
 • svenska
Namn på tillstånd

 • sömn
 • snällhet
 • feber
Namn på känslor

 • glädje
 • sorg
 • lycka
Namn på aktiviteter

 • bröllop
 • tävling
 • fotbollsmatch
Namn på högtider

 • jul
 • påsk
 • midsommar
Namn på riktningar

 • höger
 • norr

 

Abstrakta och konkreta substantiv:

Abstrakt är något som endast kan uppfattas i tanken eller fantasin.

Abstrakta substantiv är namn på egenskaper, känslor, tillstånd eller förlopp.

Exempel på abstrakta substantiv:

 • kärlek
 • nyhet
 • lektion
Konkret är något som direkt kan uppfattas med syn, hörsel, känsel, smak eller lukt.

Konkreta substantiv är namn på människor, djur, växter och saker.

Exempel på konkreta substantiv:

 • elev
 • fluga
 • vitsippa
 • tidning

 

Numerus:

Numerus kommer ursprungligen från ett ord som betyder ”antal”.

Det finns två numerus:

 • Singular, ental
 • Plural, flertal
Singular, en eller ett

 • not
 • sång
 • man

Dessa ord är exempel på substantiv som står i singular form.

Plural, två, flera

 • noter
 • sånger
 • män

Dessa ord är exempel på substantiv som står i plural form.

Vissa substantiv ändrar form i plural:

Singularform / pluralform

 • stol / stol-ar
 • klocka / klock-or
 • not / not-er
Andra substantiv ändrar vokal:

Singularform / pluralform

 • bok / böcker
 • hand / händer
 • bonde / bönder
 • gås / gäss
En del substantiv ändrar sig inte alls:

Singularform / pluralform

 • rån / rån
 • bord / bord
 • hus / hus

 

Bestämd och obestämd form:

I bestämd form, så vill du beskriva en speciell sak:

Jag vill ha äpplet.
Flöjten, borden, tavlan, flickorna är alla substantiv som står i bestämd form

 • Kan du hämta fjöjten?
 • Han målade borden.
 • Hon är snart klar med tavlan.
 • Flickorna fick vara med och spela fotboll.
I obestämd form kan det vara vilken sak som helst:

Jag vill ha ett äpple. (vilket som helst)
Flöjt, bord, tavla, flickor är alla substantiv som står i obestämd form.

 • Kan du hämta en flöjt?
 • Han målade bord.
 • Hon är snart klar med en tavla.
 • Flickor fick vara med och spela fotboll.

 

Artiklar:

Artikel är ord eller en ändelse som beskriver om substantivet är i bestämd eller obestämd form.

Exempel:

 • bord-et
 • lampa-n
 • de skära grisar-na
 • en hund
 • häst-en
 • det vackra landskap-et
 • ett hus
De obestämda artiklarna är orden en och ett.

 • en gunga
 • ett hopprep

(Lägg märke till att du inte kommunicerar om någon speciell sak.

Orden en, ett är obetonade här och skiljer sig från räkneorden en, ett – som har en annan betydelse.

Exempel med räkneorden en, ett: Jag vill bara ha ett äpple. Det räcker med en läxa.

Exempel med obestämd artiklarna en, ett: Jag såg ETT äpple. EN läxa skall göras).

Bestämd slutartikel är en ändelse man lägger till substantivet när man vill kommunicera om någon eller något speciellt.

 • bok / bok-en / böcker-na
 • hus / hus-et / hus-en
 • skärm / skärm-en / skärmar-na

Kommentera