Elektrikern

FullSizeRender

Elektrikern gör kopplingar. Detta kan göras på tre nivåer:

1. Text till själv; egna erfarenheter och åsikter. T.ex. Hur skulle du göra i samma situation? Du kanske t.o.m. har varit i samma situation, känner någon som varit i samma situation…

2. Text till text. T.ex. Det här påminner om en annan bok jag läst (film, pjäs, sång)  Den här personen påminner om en person i en annan bok jag läst…

3. Text till världen. T.ex. Texten handlar om krig i Afghanistan. Finns det likheter med situationen i Syrien? Demokrati/ val i Sverige – hur är det i andra delar av världen?

Läsaren måste fundera över författarens syfte, eller budskap, med texten; Vad vill författaren säga?

Kommentera