PP Argumenterande text

Att skriva en argumenterande text.

Syfte:

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Centralt Innehåll:

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator.
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Hur man använder ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Kunskapskrav/ bedömning:

 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Begrepp:

 • annons
 • påverkan
 • layout
 • produkt
 • överdrivet påstående
 • ordvits
 • allitteration
 • slogan
 • syfte
 • reklam
 • effektiv
 • erbjudande
 • statistik
 • företag
 • organisera/organisation av text
 • språkliga drag
 • feedback
 • kamratbedömning
 • olika grammatiska begrepp, se grammatik
Grammatik:

 • Verb i imperativ
 • adjektivets komparation
 • alliteration
 • interpunktion (utropstecken)

Arbetsgång:

Mål 1: Att eleverna skall förstå syftet med en annons och utveckla förståelse för hur en annons layout och innehåll påverkar läsaren samt bedöma annonsens effektivitet.

Du kommer att:

 • Läsa flera texter (annonser) tillsammans och analysera dem, titta på layout, bilder och text. Bedöma textens effektivitet.

Mål 2: Att eleverna skall kunna identifiera och fokusera på språkliga drag i annonser och bedöma annonser med tanke på språket.

Du kommer att:

 • Lära dig vad överdrifter är, skriva egna överdrifter om produkter.
 • Hitta adjektiv i en annons, komparera adjektiv, böja adjektiv
 • Lära dig vad allitterationer är, samt skriva egna allitterationer.
 • Förbättra tråkiga meningar.
 • Skriva verb i imperativ form

Mål 3: Att eleverna ska öva på och kunna visa att de har kunskaper om texttypen och kunna kommentera hur annonser påverkar läsaren.

Du kommer att:

 • analysera en annons text, ord och meningar, samt skriva om en text till en annons

Mål 4: Att eleverna självständigt skall skriva en argumenterande text (annons)

Du kommer att:

 • Planera din text:
  • produkt/ företag
  • layout
  • text
  • meningar
  • ord
 • Skriva din text enligt din planering
 • Kamratbedöma en kompis text, komma med goda råd och hjälp om det behövs (feedback).
 • Bearbeta och förbättra din egen text efter kamratens feedback.

Bedömning: Din lärare kommer att läsa din text för att se om du har skrivit:

 1. produkt/ företag
 2. text (layout, bilder, erbjudanden, statistik)
 3. meningar (lockande språk, allitteration, överdrift)
 4. ord (verb i imperativ, adjektiv i superlativ)

Har du fått med allt det där vet jag att du har förmågan att skriva en argumenterande text! Du kommer att få tillfälle att barbeta din text ytterligare efter lärarens och kamraters feedback om du vill visa att du kan mer eller om du är missnöjd med något.

Kommentera