Muntlig presentation

Strukturen för en muntlig presentation ser ut så här:

Inledning:  Här presenterar du ditt ämne och helst även ditt innehåll i punktform.                                     Ex. Jag ska prata om… och då kommer jag att ta upp: ….., ….., ….., …. och …. .

Innehåll:    Här utvecklar du innehållet för varje punkt som du har valt att berätta om.

Avslutning: Som avslutning sammanfattar du ditt innehåll eller uppmanar lyssnarna till                         att agera på något sätt.

OBS! Tänk på att hålla dig inom tidsramen och att du förklarar svåra ord och begrepp.

Kommentera