Samtala

Samtalstips:

  • Se till att alla kommer till tals
  • Lyssna på dina kamrater med intresse
  • Ställ följdfrågor
  • Bidra med egna erfarenheter, åsikter eller andra synpunkter
  • Se till att samtalet hålls vid liv

Kommentera