Konstnären

konstnären

Konstnären skapar inre bilder av det lästa. Med hjälp av sinnena lever läsaren sig in i texten och kan se, höra och känna det texten berättar om. Det blir även lättare att reda ut innehållet, samt att komma ihåg det. Konstnären används under läsningen.

Exempel:

Ser du…?

Hör du…?

Känner du…?

Här måste läsaren ta tid att göra dessa bilder, eller t.o.m. en film, i huvudet. Stanna upp under läsningen. Låt det ta tid. Jämför med andras bilder! Rita!

Kommentera