Cowboyen

cowboyen

Cowboyen sammanfattar (ringar in, fångar = lassot) det viktigaste i texten. Denna strategi används både under och efter läsningen och är extra viktig vid läsning för att lära. Olika grafiska modeller kan med fördel användas för att sammanfatta både skönlitterära texter och faktatexter.

Hitta nyckelord i texten, återberätta eller skriv en sammanfattning med hjälp av dem.

Sortera nyckelorden, i spalter eller annan grafisk modell/tankekarta

Sätt nyckelorden i kronologisk ordning eller på en tidslinje

 

Kommentera