Sambandsord

Orsak

 • därför
 • således
 • detta beror på
 • alltså
 • på grund av
 • av detta skäl
 • beroende på
 • orsaken är
 • mot den bakgrunden
 • en förklaring till detta
 • anledningen är

Verkan/ följd/ slutsats

 • som en följd av
 • härav följer
 • följaktligen
 • således
 • sålunda
 • alltså
 • därför
 • resultatet blir
 • slutsatsen blir
 • vilket leder till
 • det(ta) beror på
 • anledningen blir
 • följden blir
 • detta leder till
 • effekten blir

Kommentera