Spågumman

spågummanSpågumman förutspår och ställer hypoteser om texten genom att titta närmare på rubriker, bilder, bildtexter och textgenre. Denna strategi används innan, under och efter läsningen.Vid läsning av berättande texter handlar förutsägelserna om vad som kommer att hända senare i berättelsen. Vid läsning av faktatexter handlar förutsägelserna om att utifrån sin egen kunskap om ämnet förutsäga vad texten kommer att säga.

Exempel:

Före: Vad tror du att texten kommer att handla om?

Vad är detta för text och hur vet du det?

Under: Vad tror du kommer att hända nu?

Vilken ledtråd gav författaren dig?

Efter: Vad tror du kommer att hända sedan?

Och så den viktiga följdfrågan för alla ovanstående frågor: Vad får dig att tro det/ Hur vet du det?

Kommentera