Återberättandetext

Syftet med texten är att återberätta något som har hänt.

Kommentera