Beskrivande text

Syftet med texten är att klassificera och beskriva något.

Exempel: faktatexter om t ex djur och länder, texter som finns i SO- och NO-böcker

Kommentera