Instruerande text

Syftet med texten är att instruera (visa) hur man ska göra något.

Exempel: recept, hur man bygger något, spelregler

Kommentera