Berättande text

Syftet med texten är att berätta något för att underhålla eller för att förmedla ett budskap.

Exempel: Sagor, fabler, noveller, spökhistorier, äventyrsberättelser.

Kommentera