Förklarande text

Syfte med texten är att förklara hur något fungerar eller varför något händer.

Exempel: faktatexter

Kommentera