År 4

De här texttyperna fokuserar vi på i åk 4:

  • Instruerande
  • Återberättande
  • Argumenterande
  • Beskrivande

Kommentera