År 5

I årskurs 5 fokuserar vi på texttyperna:

  • Berättande
  • Förklarande

    Samt repetition av texttyperna från åk 4.

Kommentera