Struktur

Syftet med texten är att återberätta något som har hänt.

Rubrik
Inledning (vem, var, när)
Händelser i kronologiskt ordning (tidsordning)
Avslutning med sammanfattning eller kommentar

Kommentera